Čo sa pripravuje?

Po vypredaní nákladu knihy Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov, pretrváva o tento titul záujem do takej miery, že je upustené od prípravy úplne novej knihy a príde k prepracovaniu a podstatnému rozšíreniu uvedenej publikácie. Dôvodom je - že nová kniha by svojou inakosťou postrádala mnoho kľúčových informácií, ktoré pre nový titul neboli zamýšľané z dôvodu užšieho zamerania knihy. Naopak - prepracovaním a rozšírením druhého vydania bude zachovaná informačná hodnota pôvodného vydania, ktoré bude ale doplnené o nové poznatky, pripomienky a celkom nové kapitoly.


 

alt

 

Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť CBsoft, s.r.o..